Resokary çözgüt Ak ak syýa Tigir diwar çap ediji maşyn printer

1
2
3

Model belgisi:YC-UV34

Giriş:

Dünýäniň iň inçe awtomatiki dik diwar printer programmalary çäksiz diýen ýaly, sebäbi islendik sanly şekili diýen ýaly islendik ýerde çap edýär.Açyk we çydamly syýa diwarlarda ýa-da binalarda dowamly aňlatma berýär.3D diwar printer maşyn şkafy, bary-ýogy 6 sm galyňlygy we agramy 40kg, guşak ýok dik demir, şonuň üçin has ýokary surat üçin bilelikde dikligine uzaldylyp bilner
OEM diwar printer hyzmatyna maşyn dolandyryş programma üpjünçiligi dili, maşynyň beýikligi, maşynyň reňki we maşyn nyşany we ş.m.
Dik diwar printeri awtoulag, çalt gurnama, aňsat işlemek we 2880dpi ýokary çözgütli göçme we aňsat transportdyr.Saýlamak üçin CMYK suwly syýa we CMYKW UV syýa maşyny bar, çap etmegiň giňligi çäksiz.Dürli çap tizligini talap etmek üçin 1 sany kompýuter, 2 sany kompýuter bar.
Beýlekisi, saýlamak üçin iki görnüşli gabat gelýän ýol bar, bir görnüşli ýol aňsat hereket edip biler, beýlekisi sazlanyp bilinýän aýaklar bilen beýikligi sazlap biler

Model YC-UV34 Awtomatiki dik diwar printeri
Maşyn dolandyryşy 13 "Duýgur ekran senagat kompýuter ýa-da LED dolandyryş paneli
Kompýuter RAM RAM 4G;Gaty döwlet diski 128G
Kelläni çap etmek 2 sany Epson Piezoelektrik burun DX7
Maşynyň ululygy 57 (w) x 42 (d) x 255 (h) sm, şkafyň galyňlygy bary-ýogy 6 sm
Çap etmegiň ululygy 200CM beýikligi, Çap etmegiň ini çäksiz
Syýa UV syýa
Reňk CMYKW 5 reňk, 80ml syýa çüý
UV çyrasy Howany sowadýan UV çyrasy
Amatly Kerpiç diwar, boýalan diwar, diwar kagyzy, tuwalet, agaç, galstuk, keramiki kafel we ş.m.
Çap etmegiň çözgüdi 360x720dpi, 720x 720dpi, 720X1440dpi, 720x 2880dpi, 1440x 1440dpi, 1440x 2880dpi
Motor Servo Motor
Sanly geçiriş Süýüm kabeli
Prosessor Altera
Elektrik üpjünçiligi 90-246V AC, 47-63HZ
Kuwwat sarp etmek ýük ýok 20W, adaty 100W, maxi 120W
Şowhun Taýýar re <im <20dBA, Çap etmek <72dBA
Işlediň -21 ° C-60 ° C (59 ° F-95 ° F) 10% -70%
Saklamak -21 ° C-60 ° C (-5 ° F-140 ° F) 10% -70%
Sürüji programmasy Windows 7, Windows 10
tizlik 2 aýlaw: sagatda 10 inedördül metr
4 aýlaw: sagatda 6 inedördül metr
8 aýlaw: sagatda 3,5 inedördül metr
16 aýlaw: sagatda 1,5 inedördül metr
dili Iňlis, hytaý
Maşynyň agramy, ölçegleri 40kg, 45x 40x 255 sm, maşynyň eplenen beýikligi 145 sm
Gaplamak agramy, ölçegleri 116 kg, 165x 80x 65 sm

UV dik diwar printeriniň aýratynlyklary

• Köp dilli, hyzmatda we goldawda iň gowularyna ygrarlydyrys.

• YC-UV33 UV dik diwar printeri, aslynda Aziýada işlenip düzülen iň häzirki zaman tehnologiýasyny ulanýar.

• Çykdajyly, 15 patent we ygtybarlylygy we gündelik ulanylyşy üçin täjirçilik taýdan subut edilen.

• Gözenekli ýa-da gözenekli däl görnüşleriň hemmesinde diýen ýaly 100% suw geçirmeýän wilkalarda çap edip bolýar

• Jübi telefony: Daşamak, göçürmek, gurmak we goldamak aňsat.

• Aňsat işlemek

• Bezeg we mahabat üçin içerde we daşarda giňden ulanyň

• 6 sm galyňlykdaky şkaf

• kemer bolmadyk täze dik demir dizaýny, has ýokary surat üçin aňsatlyk bilen dik demir ýol uzalmagyny üpjün edip biler

UV dik diwar printeri Çap etmegiň nusgalary
Boýalan diwar, kerpiç diwar, sement diwary, Agaç, kanwas, aýna, keramiki kafel we ş.m.

UV dik diwar printer bölekleriniň jikme-jiklikleri

4

Iş wagty: Awgust-18-2022