Speokary tizlikli CMYK Plastiki gapak Onlaýn senagat reňk Inkjet printeri

Gysga düşündiriş:

HAE-3300 Maska nyşany Reňk UV inkjet printeri marka we gaplamak üçin amatly.Elektron söwda üçin amatly, islendik reňk nyşanyny ýa-da başga mazmuny islendik materialda çap edip biler

Reňk UV Inkjet printeri habary dogry ýerde çap etmek üçin gapyň ölçeglerine awtomatiki usulda uýgunlaşýar.HAE-3300 Standard Multi-kelläniň 8-e çenli garaşsyz kellesi bar.33 mm-den 264 mm-e çenli islendik ýüzünde diýen ýaly üznüksiz işleýän enjam.HAE Reňk UV inkjet printerine pes hyzmat derejesi gerek we amal çykdajylaryny tygşytlamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk UV Inkjet printeriniň artykmaçlyklary

Şahsylaşdyrma

1440dpi çenli ýokary çap etmek çözgüdi
Iş ýüzünde nol hyzmaty

Sarp edilýän zatlary goşanyňyzda hiç hili päsgelçilik ýok

Islendik tarapdan çap edilen çap

Jikme-jiklikleriň parametri

Haryt Maska nyşany Reňk UV inkjet printeri
Çap et Bir minutda 1-40M (720x 300dpi çap etmek);
 Minutda 1-20M (çap ölçegi 1440x 300dpi);
Kelläni çap etmek Epson 5113
Işleýiş interfeýsi Dil Islendik dil
Mazmuny çap etmek Wagt, Sene, San, Kod, Logotip, Tekst, Ştrih kody, Qr kody we ş.m.
Çap ediş materialy Maska, metal, plastmassa, aýna, agaç, kagyz, mata we ş.m.
Çap setirleri çap ediş beýikligi bilen çap setirleri
Belentlikleri çap etmek 1-33mm (1 kelle)
 1-66mm (2 kelle)
 1-99mm (3 kelle)
 1-132mm (4 kelle)
 1-165mm (5 kelle)
 1-198mm (6 kelle)
 1-231mm (7 kelle)
 1-264mm (8 kelle)
Çap ediş aralygy 1-5mm, iň gowy aralyk 2mm
Çap etmegiň ugry 0-360 dereje sazlap bolýar
Syýa üpjünçiligi ulgamy Toplumlaýyn otrisatel basyş syýa üpjünçiligi ulgamy
Syýa UV syýa
Syýa reňki gara, gök, gyzyl, ak, sary
LED displeý 10.4 dýuým duýgur ekranly kompýuter
Aragatnaşyk interfeýsi USB birikdirijisi
Işleýiş gurşawy 0-50 dereje, 90% -den pes (çyglylyk)
Kuwwat 110-230VAC, 50 / 60HZ, 100W
Wariant peýjing konweýer we ş.m. (başgalary sazlap biler)

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň